2009-05-04

The White House 2.0

The government of U.S.A. with Barack H. Obama is doing an impressive effort of modernizing the spreading of information. In the official blog from the white house they write about their new channels of information using Facebook, MySpace, Twitter, Flickr, Vimeo, YouTube and iTunes.

I think Sweden might be a bit behind here. There are probably many but I only know about one blog being written by a politician and that is one that left office for several years ago. That might say something about the Swedish politicians ability to reach the Swedish people... or maybe it say more about my interest in Swedish politics.

1 comment:

pel said...

Nåja, följer man politikerbloggen så ser man ju en hel del andra politikers bloggar refereras ganska friskt. De har en rätt diger länksamling (som i och för sig inte bara innehåller politiker utan även debatörer): http://www.politikerbloggen.se/lankar/

Bodströms blog är annars småintressant; på sitt sätt, åtminstonde i namnet :)

Men jag måste hålla med, IT-sverige är något av en chimär när det kommer till myndighetssverige - i synnerhet när det gäller att nå ut med information.

Staffan Malmgren har gjort det bästa jag sett - och det som privatperson. Se http://lagen.nu och jämför med notisum...